Jimmy’s Notes

HET VERHAAL VAN JIMMY

Tijdens het interbellum was Blankenberge een kuststadje met twee totaal verschillende leefwerelden: er was de arme vissersbevolking die samenhokte in enkele schamele straten aan de havenkom en er was de pronkerige wereld van hotels en art-décovilla's aan de Zeedijk, de bourgeoisie, de Europese adel en bankiers die er op jaarlijkse vakantie kwamen.

'Jimmy's Notes' is het verhaal van Jimmy (Florimont Waeghe), een visserszoon met een uitzonderlijk muzikaal talent, die opgroeit in deze crisisjaren tussen de twee wereldoorlogen. Zijn vader Tino is collaborateur, maar op een haast surrealistische manier leert Jimmy Esther kennen, een joods meisje uit Brussel dat tijdens het seizoen in gezelschap van beroemde orkesten jazz komt zingen in het sjieke Casino-Kursaal.De gebeurtenissen brengen hem in Brussel waar een heel andere wereld voor hem open gaat, een wereld van poëzie, jazz, verzet tegen de Duitse bezetter. Zij brengen hem in een werkkamp in Wilna, Litouwen, waar hij majoor Karl Plagge leert kennen, een tweede Schindler, waar hij met zijn muziek een historische bijdrage weet te leveren om tientallen joodse mensenlevens te redden.

"Jimmy's Notes" is een fictief, grappig en aangrijpend verhaal over jazzmuziek, over vriendschap, liefde, oorlog, collaboratie, jodenvervolging, zelfopoffering. Het is een verhaal gebaseerd op waargebeurde feiten, dat ooit begon als een filmscenario. 

Verschijnt in het najaar 2019 bij C. de Vries-Brouwers en wordt voorgesteld op de Boekenbeurs.

© Etienne Van den Steen 2018